Regulamin Ligi SlamDunk

1. Postanowienia ogólne

a) Ilość spotkań do rozegrania podczas sezonu, ilość minut w kwarcie, poziom trudności gry oraz obowiązujące slidery zostaną ustalone przed startem sezonu każdej platformy.

b) W lidze obowiązuje wpisowe, które przeznaczone jest na nagrody dla uczestników oraz na utrzymanie domeny.

Wpisowe obowiązuje także graczy, którzy chcą dołączyć do ligi w trakcie jej trwania.

Nagrody zostaną przydzielone na koniec sezonu zgodnie z kryteriami ustalonymi w trakcie trwania sezonu przez administratorów ligi.

c) Nie ma możliwości przejęcia drużyny przez innego zawodnika aktualnie uczestniczącego w lidze.

Drużynę gracza, który nie będzie rozgrywał swoich meczy lub zrezygnuje z dalszej rozgrywki może przejąć jedynie nowy gracz spoza ligi, po wcześniejszej akceptacji administratorów ligi.

d) W przypadku, kiedy nowy gracz obejmuje zespół, który wcześniej pod wodzą innego gracza rozegrał już określoną liczbę spotkań, mecze dotychczas rozegrane mogą za zgodą obu stron zostać zresetowane i zagrane ponownie.

e) Uczestnicy ligi, którzy wykażą się solidnością, rozgrywaniem regularnie swoich meczy i brakiem problemów z połączeniem online są automatycznie promowani do gry w następnej edycji.

f) W sprawach spornych oraz nie objętych poniższym regulaminem wszelkie decyzje podejmują administratorzy ligi.

2. Komunikacja

a) Głównym środkiem informacji i komunikacji w lidze jest forum oraz prywatne wiadomości.

b) Każdy uczestnik ligi zobowiązany jest do zapoznawania się z ogłoszeniami na forum.

c) Każdy uczestnik ligi powinien udostępnić pozostałym swój gamertag lub nick PSN i numer kontaktowy GG.

d) Dla ułatwienia komunikacji zalecamy ustawienie nicku na forum takiego samego jak w grze oraz avataru z logo prowadzonej aktualnie drużyny.

3. Terminarz rozgrywek

a) Ilość spotkań do rozegrania w tygodniu oraz terminarz rozgrywek ustalany jest przez administratorów na poszczególnych platformach.

b) Zawodnicy, którzy nie będą rozgrywali systematycznie spotkań i będą mieli notorycznie symulowane mecze, będą dostawali ostrzeżenia, a w konsekwencji wykluczani z ligi.

c) W przypadku dłuższego, niespodziewanego wyjazdu lub okresowej niemożności rozgrywania meczy, należy poinformować o tym uczestników ligi w swoim Locker Roomie.

4. Zasady gry

a) Uczestnikom ligi zaleca się różnorodną grę opartą na zagrywkach – bez nadużywania jakiegokolwiek zagrania lub błędów gry;

b) W każdym spotkaniu zwracana jest szczególna uwaga na Points in the Paint (“PIP” – punkty zdobyte z „pomalowanego”, z „trumny”, spod kosza) obydwu drużyn;

c) Należy unikać “obrony pasywnej” – jak najrzadziej pozostawiając bronienie CPU.

5. Zasady gry “FAIR” – ogólne zalecenia, aby grało się przyjemniej

Nie tolerujemy:

a) dążenia do ciągłej próby przechwytu przez notoryczne wciskanie przycisku przechwytu, szczególnie zaraz po zbiórce defensywnej przeciwnika;

b) używania szybkiego ataku po każdym niecelnym rzucie przeciwnika;

c) obrony full-court press przez większość spotkania.

Wymienione powyżej zasady nie są sztywne i ciężko ująć je w jakiekolwiek liczby.
Jeśli kilka osób będzie zwracało uwagę na takie zachowanie innego zawodnika to zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje.

6. Ostrzeżenia

W lidze obowiązuje system ostrzeżeń, które przyznawane są przez administratorów ligi.

Ostrzeżenia będą przyznawane za:

– łamanie regulaminu;
– brak możliwości ustawienia się na rozegranie meczu;
– notoryczne zrywanie meczy – nawet z winy dostawcy internetu;
– złe zachowanie na forum jak i w prywatnych rozmowach wobec drugiego gracza (obrażanie, ubliżanie, wyzywanie, itp.);
– notoryczny brak kontaktu z danym uczestnikiem ligi np.: nieodpisywanie na wiadomości od uczestników ligi, a w szczególności od jej administratorów;
– umyślne kończenie meczu przed upływem jego czasu;
– odpuszczanie meczu (np. gdy ktoś przegrywa i oddaje bezsensowne rzuty za 3, z połowy boiska, nie rusza się w obronie zawodnikami itp.).

Postanowienia końcowe:

a) Stan na 09.10.2015

b) Każdy uczestnik ligi zobowiązuje się do przestrzegania zapisów powyższego regulaminu.